HomeZwangerVergoeding kraamzorg

Vergoeding kraamzorg

Alle vrouwen in Nederland hebben wettelijk recht op kraamzorg. Kraamzorg is namelijk zorg die nodig is na de bevalling.

Het is goed om te weten dat kraamcentrum Happiness onderdeel is van de landelijke coöperatie kraamzorggroep. Hierdoor hebben wij contracten met alle zorgverzekeraars en kun je je dus gerust aanmelden.

Vergoeding vanuit basisverzekering

Kraamzorg wordt uit het basispakket van de zorgverzekering vergoed. Hier staat een vergoeding voor van minimaal 24 uur en maximaal 80 uur, verdeeld over uiterlijk tien dagen. Bij deze vergoeding moet geteld worden vanaf de dag van de bevalling.

Voorwaarden

Kraamzorg is verkrijgbaar na iedere bevalling, maar de plaats van bevalling is van invloed op het aantal dagen dat er maximaal kraamzorg gegeven kan worden. Zo worden de dagen in het ziekenhuis of geboortecentrum in mindering gebracht op het maximaal aantal uren kraamzorg.

Eigen bijdrage

Voor kraamzorg die je thuis ontvangt geldt een wettelijke eigen bijdrage van 4,40 euro per uur (2019). Als je een aanvullende verzekering hebt, wordt in de meeste gevallen de eigen bijdrage vergoed. Bekijk de polisvoorwaarden of bel je zorgverzekeraar bij twijfel.